Strop, Stropy - Stropný systém FERROBETON - Stropné systémy - Stropný systém PM
 
Úvodná stránka arrow Produkty arrow Stropný systém PM
Predpdätý stropný systém PM

Polomontovaný betónový stropný systém „PM“ bol vyvinutý pre bytové a občianske stavby. Je vhodný aj pre menej náročné výrobné a skladovacie priestory. Stropný systém je možné použiť na nosné steny zhotovené z tehál, pórobetónových tvárnic, debniacich tvárnic a iných materiálov. Veľká výhoda stropného systému je, že nevyžaduje montážne podpery do 7,0 m. (pri väčších rozpätiach – nad 7,0 m – musí byť posúdená potreba montážnej podpernej konštrukcie), čo výrazne urýchli výstavbu. Taktiež spotreba betónu na zálievku a nadbetonávku je minimálna. Do nadbetonávky sa ďaľšia výstuž nepridáva, čo taktiež priaznivo ovplyv??uje cenu celkového osadenia a zabudovania stropu.Nový typ stropnej vložky BSV 60/20/25 dokonca umož??uje montáž stropnej konštrukcie bez nadbetonávky.

Na základe projektovej dokumentácie, tj pôdorysov nadzemných podlaží, rezov objektu Vám navrhneme skladbu panelov . Oce??ujeme každú stavbu individálne so zohľadnením množstva tovaru a miesta stavby.